Przejdź do treści
   

Drukarka HP: Więcej informacji o materiałach eksploatacyjnych

Wydajność drukarek LaserJet w stronach

Początek treści

Firma HP publikuje informacje dotyczące wydajności drukowania w stronach dla wszystkich drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet. Informacje dotyczące wydajności drukowania drukarek Inkjet znajdują się pod adresem www.hp.com/go/pageyield.

Dane dotyczące wydajności w stronach powinny być używane do celów porównawczych, a nie do dokładnego określania wydajności drukarek i kaset HP. Opublikowanych wyników nie należy rozumieć jako minimalnej liczby stron, które można wydrukować za pomocą jednej kasety. Oznaczają one szacunkową średnią wydajnością danej kasety w połączeniu z określonym systemem drukowania, ustaloną przy użyciu metodologii testowania ISO.Różnice w procesie wytwarzania kaset mogą skutkować wyższą lub niższą wydajnością poszczególnych kaset.Poza tym faktyczna wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron, typowego rozmiaru zlecenia danej drukarki, warunków panujących podczas drukowania i stosunku stron drukowanych w kolorze do drukowanych w czerni. Więcej informacji można znaleźć w części .

W ostatnich latach wydajność drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet była obliczana przy użyciu metodologii testowania ISO.Standard ISO/IEC użyty podczas testów zależy od tego, czy dane urządzenie drukuje w kolorze, czy też nie. ISO ustanowiła osobne standardy testowania wydajności drukarek kolorowych i czarno-białych.Przed zastosowaniem metodologii obliczania wydajności ISO/IEC firma HP miała swoje własne metodologie testowania oparte na 5% pokryciu , które były podobne do metodologii ISO.

Niektóre drukarki HP dostarczane są z tzw. „kasetami wstępnymi”, które mogą charakteryzować się mniejszą wydajnością niż kasety zamienne HP.Informacja o rodzaju dołączonych kaset znajduje się na opakowaniu drukarek HP.

Deklarowana wydajność czarno-białych drukarek HP jest obliczana za pomocą metodologii testowania ISO/IEC 19752

Testy wykonywane za pomocą standardowych stron testowych według
Testy wykonywane za pomocą
standardowych stron testowych według

Testowanie według ISO/IEC 19752 polega na ciągłym drukowaniu standardowej strony do momentu wyczerpania kasety.Przykład standardowej strony pokazany został poniżej. Właściwą stronę testową można znaleźć pod adresem www.iso.org/jtc1/sc28Non-HP site.

Metodologii ISO/IEC 19752 stosowane są przez firmę HP w przypadku drukarek czarno-białych od momentu wprowadzenia testu w 2004 r. Firma HP nadal sprzedaje pewną małą liczbę kaset, których wydajność określono na podstawie metodologii HP 5% pokrycia. Informacje dotyczące zadeklarowanej wydajności stron dla kaset sprzedawanych do czarno-białych drukarek HP można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/pageyield.

Deklarowana wydajność kolorowych drukarek HP jest obliczana za pomocą metodologii testowania ISO/IEC 19798

Testowanie według ISO/IEC 19798 polega na ciągłym drukowaniu standardowego zestawu pięciu stron do momentu wyczerpania kasety. Pięć przedstawionych poniżej standardowych stron zawiera kombinację tekstu i grafiki oraz połączenie czerni i kolorów. Firma HP przyjęła ten standard dla kolorowych drukarek wprowadzonych na rynek po ustanowieniu tego standardu pod koniec 2006 r. Urządzenia wyprodukowane przed tą datą przetestowano testem opracowanym przez firmę HP.

Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od zawartości drukowanych stron. „Zagęszczone” dokumenty, takie jak pokazany poniżej dokument tekstowy, mogą spowodować uzyskanie mniejszej liczby stron niż w przypadku standardowej strony ISO. Z kolei mniej zagęszczone strony, takie jak poniższy wykres organizacyjny, pozwolą uzyskać większą liczbę stron niż standardowo. Wydajność zależy od wielu czynników, łącznie z zawartością drukowanych stron i sposobem ich drukowania.

Pięć standardowych stron ISO
Pięć standardowych stron ISO
Zagęszczony tekst
Zagęszczony tekst
Wykres organizacyjny
Wykres organizacyjny
Duże zużycie błękitnego
Duże zużycie błękitnego

Więcej informacji dotyczących kaset z tonerem do urządzeń HP LaserJet można znaleźć w części .

Metodologia testowania wydajności drukarek w stronach ISO

Firma HP publikuje dane dotyczące wydajności drukarek laserowych w stronach w oparciu o standardy ISO/IEC 19752 i 19798):

  • Test polega na drukowaniu zestawu pięciu stron (kolor) i jednej strony (czarno-białej) do momentu zużycia kasety. Kasetę uważa się za zużytą, gdy druk zaczyna blaknąć. W przypadku niektórych urządzeń drukowanie zostanie przerwane po wykryciu zużycia kasety.

  • Ze względu na możliwość wystąpienia różnic, testuje się po trzy kasety danego typu w każdym z trzech urządzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące standardów drukowania ISO/IEC dostępne są pod adresem www.iso.orgNon-HP site.


Co to jest ISO?

ISO (International Organization for Standardization) to największa na świecie organizacja opracowująca i publikująca standardy.

ISO to sieć narodowych instytutów standaryzacyjnych ze 157 krajów, której główny sekretariat, zajmujący się koordynacją systemu, mieści się w Genewie w Szwajcarii.

ISO to organizacja pozarządowa, która stanowi rodzaj pomostu pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Z jednej strony wiele z jej instytucji członkowskich wchodzi w skład struktur rządowych kraju lub prowadzi działalność z ramienia rządu. Pozostałe instytucje wywodzą się z sektora prywatnego, gdyż zostały utworzone w ramach krajowych partnerstw stowarzyszeń branżowych

ISO jest więc organizacją, która umożliwia uzyskanie konsensusu pomiędzy wymaganiami biznesu a szerszymi potrzebami społecznymi. Więcej informacji o ISO można znaleźć pod adresem www.iso.orgNon-HP site.

W jaki sposób firma HP udostępnia dane dotyczące wydajności drukarek w stronach

Firma HP publikuje zadeklarowane wydajności drukarek w stronach według standardów ISO dla każdej kasety LaserJet (w przypadku której standardy ISO są stosowane) pod adresem www.hp.com/go/pageyield.

Czym różni się wydajność kasety z pojedynczym kolorem od wydajności łącznej połączonych kaset kolorowych

Indywidualna wydajność to wydajność obliczona dla danej kasety kolorowej, testowanej według metodologii ISO w oparciu o minimum 9 kaset testowanych do momentu zużycia.

Wydajność łączna to średnia ważona wydajności poszczególnych kaset (testowanych według metodologii ISO) z kolorem błękitnym, żółtym i purpurowym.

Jeśli testy przeprowadzone według metodologii ISO wykażą, że wydajność dla koloru błękitnego to 480, purpurowego to 500, a żółtego 520, to wydajność łączna tych kolorów to 499. Wydajność łączna pozwala uprościć raportowanie wydajności.

Firma HP publikuje wyniki wydajności łącznej 3-kolorowych kaset LaserJet. Ta łączna wydajność jest oparta na metodologii raportowania ISO 19758 dla drukarek kolorowych, która pozwala uzyskać średnie dane wydajności dla kaset w kolorach błękitnym, purpurowym i żółtym. Wydajność koloru czarnego podawana jest indywidualnie.

Kaseta czarna: 16 500 stron Kasety kolorowe: 21 000 stron Przykład wydajności łącznej dla kolorów CMY
Przykład wydajności łącznej dla kolorów CMY

Chociaż wydajności obliczane są oddzielnie dla poszczególnych kaset, testowanie odbywa się ze wszystkimi kasetami zamontowanymi w drukarce. Drukarki LaserJet często używają więcej niż jedną kasetę podczas drukowania tekstu i grafiki. Więcej szczegółów znajduje się w części .

Zalecenia firmy HP

Należy pamiętać, że wydajność jest tylko jednym z czynników mających wpływ na koszty. Poza tym należy wziąć pod uwagę także jakość, niezawodność, produktywność i efektywność. Niezawodne produkty pozwolą na oszczędność czasu i ograniczenie kosztów. Przy dokonywaniu wyboru drukarki LaserJet należy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby w zakresie drukowania.