Przejdź do treści
   

Drukarka HP: Więcej informacji o materiałach eksploatacyjnych

W jaki sposób używany jest Toner

Początek treści

Inne czynniki wpływające na wydajność kasety LaserJet

HP LaserJet

Metodologie testowania wydajności ISO/IEC pozwalają klientom porównywać zadeklarowaną wydajność kaset drukujących różnych producentów. Na rzeczywistą wydajność danej kasety ogromny wpływ ma tzw. styl drukowania klienta (rodzaj drukowanych dokumentów, rozmiar zleceń drukowania, gęstość obrazu, drukowanie jednostronne lub dwustronne itp.). Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, wydajność drukowania może się znacznie różnić od deklarowanej i w związku z tym firma HP nie może zagwarantować, że klient za każdym razem uzyska deklarowaną wydajność drukowania w stronach. Wielu klientów uzyska wydajność większą od deklarowanej, podczas gdy inni uzyskają mniejszą, odpowiednio do stylu drukowania. Więcej szczegółów można znaleźć w części .

Firma HP projektuje swoje urządzenia LaserJet w taki sposób, aby zapewniały wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów przez cały okres użytkowania. Systemy drukowania LaserJet składają się z drukarek i kaset drukujących HP LaserJet.Kasety drukujące (zwane czasem kasetami z tonerem) zawierają o wiele więcej niż toner. Te kasety drukujące to skomplikowany system składający się z wielu części, z których jedna to toner.

Kasety drukujące różnią się pewnymi szczegółami, w zależności od urządzenia, do którego są przeznaczone, celem spełnienia różnych potrzeb klientów. Na przykład kasety drukujące dla czarno-białych drukarek LaserJet będą wyglądały inaczej niż kasety przeznaczone do kolorowych drukarek HP LaserJet. Drukowanie w kolorze jest o wiele bardziej skomplikowane niż drukowanie w czerni; co więcej, kasety użyte do drukowania w kolorze będą różnić się w zależności od modelu kolorowych drukarek HP.Te różnice to efekt starań firmy HP, by zapewnić wszystkim swoim klientom najwyższą wartość i jakość drukowania.

Poza tonerem wszystkie kasety drukujące LaserJet posiadają wiele dodatkowych części mechanicznych.Te elementy, takie jak wywoływacz, fotoprzewodnik (PC) i ostrze czyszczące, zużywają się w procesie drukowania tak jak toner. Pomimo trwałości, jaką się charakteryzują, różne style drukowania mogą sprawić, że poszczególne elementy będą się zużywać w różnym czasie. Na przykład w niektórych drukarkach laserowych drukowanie w większości stron o małej zawartości tekstu może spowodować zużycie danych części przed wyczerpaniem toneru. W innych przypadkach drukowanie głównie na wąskim papierze (np. kopertach) może sprawić, że pierwszym elementem, który się zużyje będzie fotoprzewodnik.Zużycie tych elementów może spowodować pogorszenie jakości druku, tak samo jak zużycie toneru.

Toner to skomplikowana substancja chemiczna, która ściśle współpracuje z innymi elementami kasety w celu uzyskania stałej, wysokiej jakości druku. Wykorzystanie całego toneru z kasety drukującej LaserJet nie jest możliwe. Część toneru będzie zalegać w kasecie. Możliwość użycia tego toneru i ilość toneru pozostającego w kasecie zależy od stylu drukowania klienta i rodzaju kasety.Ponieważ toner w procesie drukowania porusza się (jest mieszany), może się zużyć i nie nadawać się do drukowania. Zużycie może prowadzić do nieprawidłowego utrwalania obrazu i powodować defekty druku. Na wydajność kasety drukującej wpływ mają także inne czynniki.Na przykład:

Wybór użytkownika (tryby drukowania i ustawienia gęstości)

Także użytkownik może wpłynąć na ilość atramentu używanego do drukowania zdjęcia lub dokumentu. Pozwalają na to dwa ustawienia drukarki: jedno związane z trybami drukowania, a drugie z gęstością. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie tryby robocze wydruku cechują się niższą jakością wydruku i zużywają mniej toneru niż domyślny tryb normalny wydruku. Ustawienie gęstości można zmieniać w zakresie od 1 do 5, gdzie 3 to wartość domyślna. Im niższe ustawienie, tym mniej toneru jest zużywane. Urządzenie może mieć także specjalne ustawienia opisane w Przewodniku użytkownika.

Systemy drukowania HP LaserJet nie będą pracować dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie materiały eksploatacyjne. Zmniejsza to ryzyko marnowania papieru i innych materiałów podczas drukowania.